Tjänster

Tjänster


EL • DATA/TELE • LARM • PASSAGESYSTEM • ELBESIKTNING


Vårt vision är kvalitet. Vi erbjuder bästa möjliga service och är måna om att i varje projekt hitta den optimala lösningen. Vi jobbar både för företag och privatpersoner. Inget uppdrag är för svårt att lösa eller för litet för att utföra. Kvaliteten på vårt arbete skall vara hög, vi vill vara lyhörda för kundens önskemål och försöker sätta personlig kontakt i främsta rummet.

EL-ENTREPRENAD


Vi arbetar med elentreprenad inom både nyproduktion och renovering. Vi kan åta oss många olika typer av uppdrag och levererar det som en anläggning kräver och det kunden vill ha. Vårt mål är självklart att hitta den bästa tekniska lösningen till bästa möjliga pris. Allt för att kunna leverera så kostnadseffektivt som möjligt.


Vi sköter allt från projektering, offerter och granskning/ritningsunderlag ända fram till en komplett färdigställd installation.

DATA/TELE


Data, Tele, TV och larm är en ökande del av vår verksamhet. Vi erbjuder hjälp inom:

Datanät, trådlösa och kabelburna

Porttelefon och kodlås för dörrar, passersystem med tagg

Utökning eller flytt av telejack, data eller TV.

Ringklockor.

ELBESIKTNING


Genom en besiktning med eventuella åtgärder minskar du risken för brand och personskador. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för elinstallationens skick och dess underhåll.

När vi utför Elbesiktningar består arbetet av följande delar:

Okulärbesiktning av hela anläggningen

Isolationsprovning (visar ledningarnas kondition) samt kontroll av skyddsjordning

Utfärdande av protokoll på ev. brister i anläggningen